St Mary's, Inverness

Rota Służby Liturgicznej

Przygotowanie Eucharystii jest wyrazem naszego zaangażowania i szacunku do sprawowanej Liturgii jak również Boga.

W przypadku braku możliwości wykonania zaplanowanej posługi proszę o skontaktowanie się z

Amelią (w sprawie Psalmu+Alleluja i śpiewu na Mszy),

Pawłem (w sprawie czytań, modlitwy wiernych oraz szafarzy)

lub o indywidualne zorganizowanie zastępstwa.

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do Służby Liturgicznej.

Proszę o kontakt jak wyżej z Amelią lub Pawłem.

e-mail: domusSANCTA@gmail.com

Amelia mob: 07828061015

Paweł mob: 07575936979

marzec 2016